Consultdustry Managers & Consultants - Serving Tech Industry in ASEAN Countries

Dutch Summary

Read English Version of Consultdustry Interim Management – Business Consulting – Management Consulting
Serving Tech Industry in ASEAN Countries

Onze overtuiging
• elk bedrijf kan af en toe enige tijdelijke management assistentie en / of specifieke deskundigheid gebruiken.

Ons doel
• is het dienen van klanten in de bedrijfsontwikkelingen en -verbeteringen door praktische en bewezen oplossingen – “hands-on om resultaten te bereiken”.

Consultdustry staat voor
• continuïteit ontwikkeling,
• positie verbetering en
• waardestijging van de ondernemingen van onze klanten.

Onze business consulting Asia & management consulting Asia services
• is gecompileerd rond Interim Management, een zakelijke dienst die slechts incidenteel wordt ingezet, doch een directe samenhang kent met al onze andere afzonderlijk, aangeboden diensten.

Consultdustry business consulting Asia & management consulting Asia is
• een sterke business & management consulting team
• lokale en buitenlandse,
• ervaren,
• elkaar versterkende geassocieerde managers en consultants,
• gemotiveerd door uitdagingen,
• toegewijd en strevend naar hogere doelen (bevoorrecht zijn impliceert tevens een verplichting),
• opereren met respect naar opdrachtgevers en haar personeel,
• met het aanvoelen van het verleden, de cultuur en de omstandigheden van de opdachtgevers,
• oprecht, transparant, resultaatgericht werken (effectueren)
• met en voor betrokken, boeiende opdrachtgevers
• dienend aan de (technische) industrie in Azië en in bijzonder de ASEAN-landen.

Onze integrale en multidisciplinaire business consulting Asia & management consulting Asia diensten zijn
• interim management Asia – zakelijke probleemoplossers
• temporary management Asia – deskundige professionals
• staffing and recruitment Asia – baan koppelaars
• counseling Asia – bestuurskamer adviseurs
• development Asia – verandering & verbetering implementeerders
• business transactions – bedrijf & commerciële ontwikkeling, bemiddelaars en introduceerders
Voor elk van deze diensten, zullen we hieronder een korte beschrijving gaven van de methode en het kenmerken van onze deze onderscheidende business consulting Asia diensten.

Interim Management Asia – zakelijke probleemoplossers
• interim top management executives,
• voor de dagelijkse operationele leiding,
• die advies plannen opstellen en uitvoeren (verbeter en ontwikkelingsprogramma’s: strategie, groei, herstructureren, cultuur & verandering),
• met een focus en verplichting op het leveren van afgesproken resultaten,
• handelen in “ongewone, riskante en vervelende banen/situaties”,
• zoals crisis / herstel, turnaround, transitie en start-up interim management.

Temporary Management Asia – deskundige professionals
• in de noodzaak van een tijdelijke behoefte aan zeer specifieke bekwame manager (s) of teams
• voor projecten, aanvullende expertise, uitbreiding van de capaciteit of als vervanging,
• het leiden van afdelingen en belangrijke initiatieven,
• het verbeteren en uitvoeren van programma’s,
• om complexe projecten te beheren of
• bedrijf kritische functies in te vullen.

Staffing and Recruitment Asia – baan koppelaars
• vaardige senior recruiters,
• die selecteren voor hoger niveau functies,
• voor effectieve en efficiënte selectie processen (afgestemd op de juiste filters),
• met diepgaand begrip van vaardigheden, competenties, motivatie en dynamisch gedrag,
• met een eerlijke en duidelijke communicatie
• het koppelen van de best mogelijke “geschiktheid” (kandidaten aan werkgevers),
• waarbij voor zowel de lange-termijn relatie als efficiëntie voorop staan.

Counseling Asia – bestuurskamer adviseurs
• executive coach, strategie & beleid adviseurs voor
• visie, missie en strategie ontwikkeling,
• aanbevelen, onderbouwen en controle van
• haalbaarheidsstudies, business plannen, beleid en adviestrajecten,
• als een mentor, coach of als non-executive bestuurder,
• alles om te helpen bij het bereiken van doelstellingen.

Development Asia – verandering & verbetering implementeerders (execute programs)
• toezichthouders, samenwerkende partners of uitvoerende managers,
• implementatie van verandering en verbetering programma
• op tactisch en operationeel niveau
• tevens het projectmanagement van deze programma’s
• het in lijn brengen van (gewenste) cultuur en veranderingen,
• en implementaties van effectieve en efficiënte operationele processen
• en het beheer hiervan.

Business Transactions Asia – bedrijf & commerciële ontwikkeling, bemiddelaars en introduceerders
• het beschikbaar stellen van expertise en uitgebreide network,
• voor evaluatie, vast te stellen, te ontwikkelen, om zakelijke contacten te leggen en / of bemiddelen,
• van business ideeën, plannen en vestigen van (buitenlandse) start-ups,
• handel (sourcing, vertegenwoordigs, import / export),
• investeringen & kapitaal vestrekking (funding),
• aankoop/verkoop en samenvoegen van ondernemingen (M&A) en partner samenwerkingsverbanden.

Consultdustry Business Asia & Management Consulting Asia
• zakelijke dienstverlening aan tech industrie in de Aziatische landen
• met een team van hooggekwalificeerde, hands-on, pragmatisch managers en consultants die beschikken over unieke vaardigheden en capaciteiten om onmiddellijke en een blijvende impact te leveren,
• een unieke marktpositie in interim management, tijdelijk management, personeelswerving, bestuurskamer adviseurs en zakelijke transacties.

Consultdustry business consulting Asia & management consulting Asia is consulting services
• Interim Management Asia
• Temporary Management Asia
• Staffing and Recruitment Asia
• Counseling Asia
• Development Asia
• Business Transactions Asia
Dienende de Techische Industry in ASEAN – Aziatische landen
• Brunei Darussalam
• Cambodja
• Indonesië
• Laos
• Maleisië
• Myanmar
• Filippijnen
• Singapore
• Thailand (Hoofdkantoor)
• Vietnam

Read English Version of Consultdustry Interim Management – Business Consulting – Management Consulting
Serving Tech Industry in ASEAN Countries

© 2017 Consultdustry