LiveZilla Live Chat Software

Malay Summary


MALAY SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
Consultdustry your Business Partner Malaysia / Business Representative Malaysia
Consulting Services Malaysia, other ASEAN countries and China  
Interim Management Malaysia, Business Consulting Malaysia, Management Consulting Malaysia, Recruitment Malaysia, Business Transactions Malaysia
Read English summary here

Kepercayaan kami
• setiap syarikat mungkin kadangkala memerlukan bantuan pengurusan dan/atau kepakaran tertentu.

Matlamat kami
• melayan kepentingan klien dalam membangunkan dan menambahbaik perniagaan melalui penyelesaian perundingan pengurusandan perundingan perniagaan yang praktikal dan terbukti – “buat sendiri mencapai keputusan”.

Consultdustry adalah
• pembangunan kesinambungan
• penambahbaikan posisi dan
• penghargaan nilai klien-klien kami

Perkhidmatan-perkhidmatan perundingan perniagaan & perundingan pengurusan
• dibina di sekitar Pengurusan Sementara, yang kadangkala berlaku tetapi terdapat ketekalan terus dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang kami tawarkan.

Perundingan perniagaan & perundingan pengurusan Consultdustry adalah
• pasukan perundingan perniagaan & perundingan pengurusanyang kukuh
• terdiri daripada orang tempatan dan expatriat
• berpengalaman
• rakan sekutu yang saling membantu
• dimotivasikan cabaran
• berdedikasi dan menyasarkan tujuan lebih penting (keistimewaan mempunyai kewajipan)
• bertindak dengan menghormati perusahaan klien dan kakitangan mereka
• jujur, telus, dan bekerja didorong hasil (penguatkuasaan)
• bersama dan untuk klien yang menarik
• berkhidmat dalam Industri Teknologi di negara-negara ASEAN.

Perkhidmatan perundingan perniagaan & pengurusan berbilang disiplin penting kami adalah
• pengurusan sementara (Interim Management Malaysia) – penyelesai masalah perniagaan
• pengurusan sementara (Temporary Management Malaysia) – kontraktor kerja-kerja pakar
• pengambilan kakitangan (Staffing and Recruitment Malaysia) – pemadan kerja
• kaunseling (Counseling Malaysia) – penasihat bilik lembaga pengarah
• pembangunan (Development Malaysia) – pelaksana perubahan & penambahbaikan
• urusniaga perniagaan (Business Transactions Malaysia) – pembangun perniagaan, broker & penghubung
Bagi setiap perkhidmatan ini, kami beri penerangan ringkas berkenaan kaedah dan sifat perkhidmatan perundingan perniagaan kami yang berbeza di bawah.

Pengurusan sementara (Interim Management Malaysia) – penyelesai masalah perniagaan
• eksekutif-eksekutif tahap-c sementara
• untuk meneraju operasi harian
• merancang (kaunseling) dan melaksanakan program-program (pembangunan: strategi, perkembangan, penstrukturan, budaya & perubahan)
• dengan fokus menyampaikan hasil yang dipersetujui
• bertindak dalam ‘tugasan yang bukan biasa, berisiko dan teruk
• seperti krisis/pemulihan, pengembalian, peralihan dan pengurusan sementara start-up

Pengurusan sementara (Temporary Management Malaysia) – kontraktor kerja-kerja pakar
• sekiranya memerlukan pengurus atau pasukan pakar dengan kepakaran tertentu
• untuk projek projek, kepakaran tambahan, pengembangan kapasiti atau sebagai pengganti
• untuk meneraju jabatan dan inisiatif penting
• untuk menambahbaik dan melaksanakan program
• untuk mengurus projek-projek rumit atau
• untuk memenuhi peranan-peranan penting dalam perniagaan

Pengambilan kakitangan (Staffing and Recruitment Malaysia) – pemadan kerja
• perekrut veteran yang mahir
• memilih untuk fungsi-fungsi bertahap lebih tinggi
• proses pemilihan yang efektif dan cekap (tapisan ditala dengan betul)
• pemahaman mendalam kemahiran, kecekapan, motivasi dan kelakuan dinamik
• komunikasi jujur dan jelas
• memautkan ‘padanan’ terbaik (calon dengan majikan)
• di mana hubungan jangka panjang dan kecekapan adalah paling penting.

Kaunseling (Counseling Malaysia) – penasihat ahli lembaga pengarah
• jurulatih eksekutif, perunding strategi & polisi untuk
• visi, misi dan strategi pembangunan
• mencadangkan, mengesahkan dan mengaudit
• kajian kebolehlaksanaan, rancangan perniagaan, polisi-polisi dan proses nasihat
• sebagai mentor, jurulatih atau pengarah bukan-eksekutif
• semua untuk mencapai objektif.

Pembangunan (Development Malaysia) – pelaksana perubahan dan penambahbaikan (melaksanakan program)
• penyelia, rakan sekutu atau pengurus eksekutif bekerjasama
• pelaksanaan program-program perubahan dan penambahbaikan
• di tahap taktikal dan operasi
• pengurusan projek program-program tersebut
• dengan pelarasan budaya dan
• pelaksanaan proses operasi efektif dan cekap
• dan pengurusannya.

Urusniaga perniagaan (Business Transactions Malaysia) – pembangun perniagaan, broker dan penghubung
• mengatur kedudukan rangkaian pakar yang luas
• untuk menilai, menubuhkan, membangunkan, memudahkan pemadanan dan/atau menjadi pengantara
• dalam idea idea, rancangan dan landing (start-up asing) perniagaan
• perdagangan (pensumberan, wakil jualan, import/eksport)
• pelaburan & pembiayaan modal
• penggabungan & pengambilalihan dan perkongsian

Consultdustry Perundingan perniagaan & Perundingan pengurusan
• berkhidmat dalam Industri Teknologi di Negara-negara ASEAN
• dengan sepasukan eksekutif yang sangat berkelayakan, hands-on, pragmatik dengan kemahiran dan keupayaan untuk menyampaikan impak yang segera dan berpanjangan
• posisi pasaran unik dalam pengurusan sementara, pengurusan sementara, pengambilan kakitangan, kaunseling, pembangunan dan urusniaga perniagaan

Consultdustry business consulting Malaysia & management consulting Malaysia, consulting services Malaysia are
• Interim Management Malaysia
• Temporary Management Malaysia
• Staffing and Recruitment Malaysia
• Counseling Malaysia
• Development Malaysia
• Business Transactions Malaysia