Malay Summary


MALAY SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
Consultdustry your Business Partner Malaysia / Business Representative Malaysia
Consulting Services Malaysia, other ASEAN countries and China  
Interim Management Malaysia, Business Consulting Malaysia, Management Consulting Malaysia, Recruitment Malaysia, Business Transactions Malaysia
Read English summary here


Image: Business partner Malaysia & business representative Malaysia: interim management Malaysia, temporary management Malaysia, recruitment Malaysia, counseling Malaysia, development Malaysia & business transactions Malaysia

Kepercayaan kami
• setiap syarikat mungkin kadangkala memerlukan bantuan pengurusan dan/atau kepakaran tertentu.

Matlamat kami
• melayan kepentingan klien dalam membangunkan dan menambahbaik perniagaan melalui penyelesaian perundingan pengurusandan perundingan perniagaan yang praktikal dan terbukti – “buat sendiri mencapai keputusan”.

Consultdustry adalah
• pembangunan kesinambungan
• penambahbaikan posisi dan
• penghargaan nilai klien-klien kami

Perkhidmatan-perkhidmatan perundingan perniagaan & perundingan pengurusan
• dibina di sekitar Pengurusan Sementara, yang kadangkala berlaku tetapi terdapat ketekalan terus dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang kami tawarkan.

Perundingan perniagaan & perundingan pengurusan Consultdustry adalah
• pasukan perundingan perniagaan & perundingan pengurusanyang kukuh
• terdiri daripada orang tempatan dan expatriat
• berpengalaman
• rakan sekutu yang saling membantu
• dimotivasikan cabaran
• berdedikasi dan menyasarkan tujuan lebih penting (keistimewaan mempunyai kewajipan)
• bertindak dengan menghormati perusahaan klien dan kakitangan mereka
• jujur, telus, dan bekerja didorong hasil (penguatkuasaan)
• bersama dan untuk klien yang menarik
• berkhidmat dalam Industri Teknologi di negara-negara ASEAN.

Perkhidmatan perundingan perniagaan & pengurusan berbilang disiplin penting kami adalah
• pengurusan sementara (Interim Management Malaysia) – penyelesai masalah perniagaan
• pengurusan sementara (Temporary Management Malaysia) – kontraktor kerja-kerja pakar
• pengambilan kakitangan (Staffing and Recruitment Malaysia) – pemadan kerja
• kaunseling (Counseling Malaysia) – penasihat bilik lembaga pengarah
• pembangunan (Development Malaysia) – pelaksana perubahan & penambahbaikan
• urusniaga perniagaan (Business Transactions Malaysia) – pembangun perniagaan, broker & penghubung
Bagi setiap perkhidmatan ini, kami beri penerangan ringkas berkenaan kaedah dan sifat perkhidmatan perundingan perniagaan kami yang berbeza di bawah.

Pengurusan sementara (Interim Management Malaysia) – penyelesai masalah perniagaan
• eksekutif-eksekutif tahap-c sementara
• untuk meneraju operasi harian
• merancang (kaunseling) dan melaksanakan program-program (pembangunan: strategi, perkembangan, penstrukturan, budaya & perubahan)
• dengan fokus menyampaikan hasil yang dipersetujui
• bertindak dalam ‘tugasan yang bukan biasa, berisiko dan teruk
• seperti krisis/pemulihan, pengembalian, peralihan dan pengurusan sementara start-up

Pengurusan sementara (Temporary Management Malaysia) – kontraktor kerja-kerja pakar
• sekiranya memerlukan pengurus atau pasukan pakar dengan kepakaran tertentu
• untuk projek projek, kepakaran tambahan, pengembangan kapasiti atau sebagai pengganti
• untuk meneraju jabatan dan inisiatif penting
• untuk menambahbaik dan melaksanakan program
• untuk mengurus projek-projek rumit atau
• untuk memenuhi peranan-peranan penting dalam perniagaan

Pengambilan kakitangan (Staffing and Recruitment Malaysia) – pemadan kerja
• perekrut veteran yang mahir
• memilih untuk fungsi-fungsi bertahap lebih tinggi
• proses pemilihan yang efektif dan cekap (tapisan ditala dengan betul)
• pemahaman mendalam kemahiran, kecekapan, motivasi dan kelakuan dinamik
• komunikasi jujur dan jelas
• memautkan ‘padanan’ terbaik (calon dengan majikan)
• di mana hubungan jangka panjang dan kecekapan adalah paling penting.

Kaunseling (Counseling Malaysia) – penasihat ahli lembaga pengarah
• jurulatih eksekutif, perunding strategi & polisi untuk
• visi, misi dan strategi pembangunan
• mencadangkan, mengesahkan dan mengaudit
• kajian kebolehlaksanaan, rancangan perniagaan, polisi-polisi dan proses nasihat
• sebagai mentor, jurulatih atau pengarah bukan-eksekutif
• semua untuk mencapai objektif.

Pembangunan (Development Malaysia) – pelaksana perubahan dan penambahbaikan (melaksanakan program)
• penyelia, rakan sekutu atau pengurus eksekutif bekerjasama
• pelaksanaan program-program perubahan dan penambahbaikan
• di tahap taktikal dan operasi
• pengurusan projek program-program tersebut
• dengan pelarasan budaya dan
• pelaksanaan proses operasi efektif dan cekap
• dan pengurusannya.

Urusniaga perniagaan (Business Transactions Malaysia) – pembangun perniagaan, broker dan penghubung
• mengatur kedudukan rangkaian pakar yang luas
• untuk menilai, menubuhkan, membangunkan, memudahkan pemadanan dan/atau menjadi pengantara
• dalam idea idea, rancangan dan landing (start-up asing) perniagaan
• perdagangan (pensumberan, wakil jualan, import/eksport)
• pelaburan & pembiayaan modal
• penggabungan & pengambilalihan dan perkongsian


Image: Business consulting Malaysia, management consulting Malaysia & consulting services Malaysia: business partner Malaysia, business representative Malaysia, business solutions Malaysia, management power Malaysia

Consultdustry Perundingan perniagaan & Perundingan pengurusan
• berkhidmat dalam Industri Teknologi di Negara-negara ASEAN
• dengan sepasukan eksekutif yang sangat berkelayakan, hands-on, pragmatik dengan kemahiran dan keupayaan untuk menyampaikan impak yang segera dan berpanjangan
• posisi pasaran unik dalam pengurusan sementara, pengurusan sementara, pengambilan kakitangan, kaunseling, pembangunan dan urusniaga perniagaan

Consultdustry business consulting Malaysia & management consulting Malaysia, consulting services Malaysia are
• Interim Management Malaysia
• Temporary Management Malaysia
• Staffing and Recruitment Malaysia
• Counseling Malaysia
• Development Malaysia
• Business Transactions Malaysia