Thai Summary


THAI SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
Consultdustry your Business Partner Thailand / Business Representative Thailand
Consulting Services Thailand, Other ASEAN & China  
Interim Management Thailand, Business Consulting Thailand, Management Consulting Thailand, Recruitment Thailand, Business Transactions Thailand
Read English summary here


Image: Business partner Thailand & business representative Thailand: interim management Thailand, temporary management Thailand, recruitment Thailand, counseling Thailand, development Thailand & business transactions Thailand

ความเชื่อของเรา
• แต่ละบริษัท บางครั้งอาจต้องมีผู้บริหาร และผู้ช่วยด้านการจัดการ และ / หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

เป้าหมายของเรา
• ให้บริการลูกค้าที่มีความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและพิสูจน์แล้ว – “เพื่อให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้า”

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมย่อมาจาก
• การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การปรับปรุงสถานะ และ
• การเพิ่มค่าความนิยมของลูกค้าของเรา

ธุรกิจของเราและการจัดการบริการให้คำปรึกษา
• กลุ่มผู้บริหารรักษาการชั่วคราว ถูกสร้างขึ้นในบางวาระพิเศษ ที่ต้องการให้เกิดความสอดคล้องภายใน และตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มประเภท

ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
• มีทีมที่แข็งแกร่ง ในการให้คำปรึกษา การจัดการ
• เป็นคนในประเทศ และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ เป็นระยะเวลานาน
• มีประสบการณ์
• รวมกลุ่มกันเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
• มีแรงบันดาลใจจากความท้าทาย
• ทุ่มเทและเพ่งเล็งเป้าหมายที่ดีขึ้น (สิทธิประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่)
• ทำหน้าที่ด้วยความเคารพสำหรับองค์กรของลูกค้าและพนักงาน
• มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่เป็นมา และสถานการณ์ของลูกค้า
• มีความจริงใจโปร่งใส ที่ทำให้เกิดแรงผลักดันในการทำงาน (เกิดผล)
• ทำตามพันธะสัญญากับลูกค้า
• ให้บริการทุกอุตสาหกรรมในประเทศอาเซียน

แบบบูรณาการและธุรกิจของเรา สหสาขาวิชาชีพและการจัดการที่มีบริการให้คำปรึกษา
• การบริหารงาน และจัดการงานชั่วคราว (Interim Management Thailand) – แก้ไขปัญหาสำหรับนักธุรกิจ
• การจัดการชั่วคราว (Temporary Management Thailand) – ผู้รับเหมางานเป็นผู้เชี่ยวชาญ
• การสรรหาพนักงาน (Staffing and Recruitment Thailand) – ตรงตามความต้องการในงาน
• การให้คำปรึกษา (Counseling Thailand) – ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
• การพัฒนา (Development Thailand) – พัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
• การทำธุรกรรมทางธุรกิจ (Business Transactions Thailand) – นักพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์และการเชื่อมโยงเครือข่าย
สำหรับแต่ละบริการเหล่านี้เราจะให้ด้านล่างคำอธิบายสั้น ๆ ของวิธีการและลักษณะของบริการเหล่านี้ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่แตกต่างกันของเรา

การบริหารงาน และจัดการงานชั่วคราว (Interim Management Thailand) – แก้ไขปัญหาสำหรับนักธุรกิจ
• ผู้บริหารระดับ
• เป็นผู้นำในการบริหารงานประจำวัน
• การวางแผน (การให้คำปรึกษา) และดำเนินการ (การพัฒนากลยุทธ์ การเจริญเติบโตของการปรับโครงสร้างวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง) – โปรแกรม,
• โดยมุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ตามที่ตกลงกัน
• การปฎิบัติหน้าที่ ต่องานที่ไม่ปกติ มีความเสี่ยง และงานอันตราย
• ตัวอย่างเช่น เมี่อมีวิกฤต และ ต้องการกอบกู้วิกฤตคืน มีการย้อนมองรอบตัว ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจัดการระบบภายใน โดยผู้บริหารรักษาการชั่วคราว

การจัดการชั่วคราว (Temporary Management Thailand) – ผู้รับเหมางานเป็นผู้เชี่ยวชาญ
• ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้จัดการอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• สำหรับโครงการที่ต้องการใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม และเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงาน
• เพื่อนำความคิดริเริ่มที่สำคัญต่อทางหน่วยงาน
• เพื่อปรับปรุงและดำเนินการตามแผนงาน
• เพื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนหรือ
• เพื่อบริหารงานในช่วงวิกฤต ของธุรกิจ

การสรรหาบุคลากร (Staffing and Recruitment Thailand) – ตรงตามความต้องการในงาน
• มีทักษะในการสรรหาบุคลากร
• สำหรับการเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่ในระดับสูง
• ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการคัดเลือก (ฟิลเตอร์ที่เหมาะสม)
• มีความเข้าใจในเชิงลึกของทักษะความสามารถ การสร้างแรงจูงใจ และพฤติกรรมแบบไดนามิก
• มีความซื่อสัตย์และความชัดเจนในการสื่อสาร
• การเชื่อมโยงที่ดีที่สุด “เหมาะสม” (ผู้สมัครให้กับนายจ้าง)
• เพื่อความสัมพันธ์ระยาว ทั้งผู้สมัคร และนายจ้าง มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การให้คำปรึกษา (Counseling Thailand) – ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
• ผู้บริหารกลยุทธ์และที่ปรึกษาด้านนโยบาย
• วิสัยทัศน์พันธกิจและการพัฒนากลยุทธ์
• การแนะนำ การทำให้เป็นรูปธรรม และการตรวจสอบ
• การศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจนโยบายและกระบวนการที่ปรึกษา
• เป็นที่ปรึกษาโค้ชหรือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
• ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

การพัฒนา (Development Thailand) – พัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
• ผู้บังคับบัญชาหุ้นส่วนความร่วมมือผู้บริหารหรือผู้จัดการ
• การดำเนินการของการเปลี่ยนแปลงและโปรแกรมการปรับปรุง
• ในระดับยุทธวิธีและการดำเนินงาน
• การบริหารจัดการโครงการของโปรแกรมเหล่านั้น
• กับการจัดตำแหน่งวัฒนธรรมและ
• การใช้งานของกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
• และการจัดการ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ (Business Transactions Thailand) – นักพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์และการเชื่อมโยงเครือข่าย
• ปรับใช้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวาง
• เพื่อตรวจสอบการสร้างพัฒนาอำนวยความสะดวกในการจับคู่และ / หรือผู้ไกล่เกลี่ย
• ในความคิดทางธุรกิจแผนและจัดตั้ง (ชาวต่างชาติ ที่เพิ่งเริ่มต้น)
• การค้า (จัดหาตัวแทนขายนำเข้า / ส่งออก)
• เงินลงทุนและเงินทุน (เพิ่มเติม)
• การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการและการเป็นหุ้นส่วน


Image: Business consulting Thailand, management consulting Thailand & consulting services Thailand: business partner Thailand, business representative Thailand, business solutions Thailand, management power Thailand

ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการการให้คำปรึกษา
• ให้บริการอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
• กับทีมงานของที่มีคุณภาพสูงมือในการบริหารในทางปฏิบัติที่มีทักษะและความสามารถในการส่งมอบผลกระทบทันทีและยั่งยืน
• ความเป็นหนึ่งในตำแหน่งทางการตลาด ในการผู้บริหารรักษาการ / ผู้บริหารงานชั่วคราว พนักงานและการสรรหาบุคลากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้คำปรึกษาและการทำธุรกรรมทางธุรกิจ

Consultdustry business consulting Thailand & management consulting Thailand, consulting services Thailand are
• Interim Management Thailand
• Temporary Management Thailand
• Staffing and Recruitment Thailand
• Counseling Thailand
• Development Thailand
• Business Transactions Thailand