Vietnamese Summary


VIETNAMESE SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
Consultdustry your Business Partner Vietnam / Business Representative Vietnam
Consulting Services Vietnam, other ASEAN countries and China  
Interim Management Vietnam, Business Consulting Vietnam, Management Consulting Vietnam, Recruitment Vietnam, Business Transactions Vietnam
Read English summary here


Image: Business partner Vietnam & business representative Vietnam: interim management Vietnam, temporary management Vietnam, recruitment Vietnam, counseling Vietnam, development Vietnam & business transactions Vietnam

Niểm tin của chúng tôi
• Mỗi công ty đôi khi có thể cần một số sự trợ giúp về quản lý và/hoặc chuyên môn cụ thể

Mục tiêu tin của chúng tôi
• Phục vụ cho những mối quan tâm của khách hàng trong việc phát triển và cải thiện công việc kinh doanh bằng các giải pháp tư vấn quản lý và tư vấn kinh doanh thực tế và được chứng minh – “Nhanh chóng đạt được kết quả”

Consultdustry có nghĩa là
• Phát triển liên tục
• Cải thiện vị trí và
• đánh giá cao sự hài lòng của khách hàng của chúng tôi

Các dịch vụ tư vấn kinh doanh & tư vấn quản lý của chúng tôi
• Được xây dựng xung quanh việc Quản lý Tạm thời, việc chỉ thình thoảng xảy ra nhưng có sự liên quan trực tiếp tới tất cả các dịch vụ riêng rẽ khác mà chúng tôi cung cấp

Tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý Consultdustry là:
• Một đội ngũ tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý mạnh
• Bao gồm nhân viên bản xứ và nhân viên nước ngoài
• Có kinh nghiệm
• Liên kết đôi bên cùng có lợi
• Được thúc đẩy bởi thách thức
• Cống hiến và hướng tới các mục đích cao hơn
• Hành động với sự tôn trọng dành cho doanh nghiệp và nhân viên của khách hàng
• Với sự hiểu biết về quá khứ, văn hóa và hoàn cảnh của khách hàng
• Chân thành, minh bạch, làm việc hướng tới kết quả (thành quả)
• Cùng và hướng tới sự tham gia của khách hàng
• Cung cấp dịch vụ cho ngành công nghệ cao tại các nước trong khối ASEAN

Các dịch vụ kinh doanh đa ngành và tư vấn quản lý của chúng tôi bao gồm
• Chấp hành quản lý tạm thời (Interim Management Vietnam) – giải quyết các khó khăn trong kinh doanh
• Quản lý tạm thời (Temporary Management Vietnam) – nhà thầu dành cho các công việc chuyên môn
• Nhân sự và tuyển dụng (Staffing and Recruitment Vietnam) – Tìm kiếm các ứng viên phù hợp với công việc
• Tư vấn (Counseling Vietnam) – tư vấn cho cấp lãnh đạo
• Phát triển (Development Vietnam) – thay đổi và cải thiện
• Các giao dịch kinh doanh (Business Transactions Vietnam) – đóng vai trò là người phát triển, môi giới và kết nối kinh doanh
Đối với mỗi dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp một mô tả ngắn gọn về phương pháp và các đặc trưng của mỗi dịch vụ tư vấn kinh doanh độc đáo của chúng tôi

Chấp hành quản lý tạm thời (Interim Management Vietnam) – giải quyết các khó khăn trong kinh doanh
• Giám đốc điều hành cấp C tạm thời (Quyền giám đốc điều hành cấp C)
• Đẫn dắt các hoạt động thường nhật
• Lập kế hoạch (tư vấn) và thực hiện các chương trình (phát triển: chiến lược, tăng trưởng, tái cấu trúc, văn hóa và thay đổi)
• Tập trung vào việc cung cấp các kết quả đã được thống nhất
• Hành động với phương châm “không thực hiện các công việc không phổ biến, rủi ro và nguy hiểm”
• Như các cuộc khủng hoảng/phục hồi, thay đổi, quản lý tạm thời các quá trình chuyển đổi và khởi nghiệp

Quản lý tạm thời (Temporary Management Vietnam) – nhà thầu dành cho các công việc chuyên môn
• Do nhu cầu nhất thời trong việc thuê mướn các nhân viên hoặc đội ngũ quản lý cấp cao
• Cho các dự án, việc bổ sung hoặc mở rộng công suất hay thay thế
• Để dẫn dắt các phòng ban và các công việc quan trọng
• Để cải thiện và thực hiện các chương trình
• Để quản lý các dự án phức tạp hay
• Để làm đầy các vai trò quan trọng trong kinh doanh

Nhân sự và tuyển dụng (Staffing and Recruitment Vietnam) – Tìm kiếm các ứng viên phù hợp với công việc
• Các nhân viên tuyển dụng khéo léo có kĩ năng
• Lựa chọn cho các cấp có chức năng cao hơn
• Các qui trình tuyển chọn sàng lọc và hiệu quả (các bộ lọc được điều chỉnh)
• Có hiểu biết sâu sắc về các kĩ năng, năng lực, động lực và hành vi
• Trung thực và rõ ràng trong truyền thông giao tiếp
• Kết nối với các sự chọn hợp nhất (ứng viên đến nhà tuyển dụng)
• Nơi và các mối quan hệ lâu dài và sự hiệu quả được đặt lên hàng đầu

Tư vấn (Counseling Vietnam) – tư vấn cho cấp lãnh đạo
• Tư vấn huấn luyện việc điều hành, chiến lược và chính sách cho
• Sự phát triển tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược
• Đề nghị, chứng minh và kiểm toán của
• Các nghiên cứu khả thi, các kế hoạch kinh doanh, các chính sách và các qui trình tư vấn
• Trong vai trò là người cố vấn, huấn luyện hoặc giám đốc không điều hành
• Tất cả để hỗ trợ cho việc đạt được các mục tiêu

Phát triển (Development Vietnam) – thay đổi và cải thiện
• Giám sát, hợp tác tới đồng sự hoặc các nhà quản lý điều hành
• Thực hiện các chương trình thay đổi và cải thiện
• Ỗ cấp chiến lược và hoạt động
• Việc quản lý dự án của các chương trình đó
• Với sự liên kết văn hóa và
• Triển khai các qui trình hoạt động hiệu quả và năng suất cao
• Và sự quản lý của công ty

Các giao dịch kinh doanh (Business Transactions Vietnam) – đóng vai trò là người phát triển, môi giới và kết nối kinh doanh
• Triển khai hệ thống chuyên biệt và mở rộng mạng lưới
• Để xem xét, thiết lập, phát triển, tạo điều kiện môi giới và/hoặc đóng vai trò trung gian
• Trong các ý tưởng, kế hoạch và thiết lập kinh doanh (doanh nghiệp khởi nghiệp từ nước ngoài)
• Thương mại (tìm nguồn cung ứng, đại diện bán hàng, xuất/nhập khẩu)
• Đầu tư & tài trợ vốn (kêu gọi)
• Sát nhập & mua lại và hợp tác


Image: Business consulting Vietnam, management consulting Vietnam & consulting services Vietnam: business partner Vietnam, business representative Vietnam, business solutions Vietnam, management power Vietnam

Tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý Consultdustry
• Cung cấp dịch vụ cho ngành công nghệ cao tại các nước trong khối ASEAN
• Với một đội ngũ có trình độ cao, thực tiễn, các giám đốc điều hành có kinh nghiệp thực tế với kĩ năng và khả năng cung cấp tác động lập tức và lâu dài
• Với vị thế độc tôn trong thị trường quản lý tạm thời, nhân sự và tuyển dụng, tư vấn cho cấp lãnh đạo và các giao dịch kinh doanh

Consultdustry business consulting Vietnam & management consulting Vietnam, consulting services Vietnam are
• Interim Management Vietnam
• Temporary Management Vietnam
• Staffing and Recruitment Vietnam
• Counseling Vietnam
• Development Vietnam
• Business Transactions Vietnam